Privacyverklaring Lowpad BV

Deze privacyverklaring is van toepassing op klanten, leveranciers, opdrachtnemers van Lowpad en bezoekers van lowpad.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lowpad neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten of website.

Wij doen ons uiterste best om de door u verstrekte gegevens op een zorgvuldige wijze te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een duidelijk overzicht van het soort persoonsgegevens dat wij verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en legt ook zo duidelijk mogelijk uit waarom wij deze verzamelen.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Wij willen u erop wijzen dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om met u een eventuele overeenkomst te sluiten en uit te voeren. Dit geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen waarvan wij goederen en/of diensten afnemen. 

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een aanbieding te kunnen sturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen bepaalde goederen of diensten moeten voldoen, om goederen of diensten te kunnen leveren of de werkzaamheden voor u uitvoeren, om u te kunnen factureren en snel en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of een andere opdrachtnemer, dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Bij aankoop is dit nodig om u te kunnen informeren aan welke specificaties of wensen bepaalde goederen of diensten naar onze mening moeten voldoen, een offerteaanvraag te kunnen sturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en snel en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u als bezoeker van deze website verwerken:

 • Voor- en achternaam (contactformulier)
 • Telefoonnummer (contactformulier)
 • E-mailadres (contactformulier)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (contactformulier)
 • Locatie (geanonimiseerd)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (geanonimiseerd)
 • Type browser en apparaat (geanonimiseerd)

 Lowpad verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Om u de gevraagde informatie te sturen naar aanleiding van het invullen van het contactformulier.
 • Om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en af ​​te stemmen op uw voorkeuren.

De duur waarvoor wij uw gegevens bewaren


Lowpad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u informatie wenst over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval, kunt u contact opnemen met: info@eurogroep.com.

Delen met anderen


Lowpad verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze gegevens uitsluitend aan hen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Lowpad blijft de gegevensbeheerder.

Het in kaart brengen van uw bezoek aan onze website

Cookies

Lowpad gebruikt analytische cookies op de website. Dit wordt verder uitgewerkt in onze cookieverklaring.

Het inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens


Jou rechten:

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een wijziging aan te vragen of om verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
 • Als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop Lowpad uw gegevens verwerkt, kunt u deze sturen naar  info@eurogroep.com.
 • Lowpad wil er zeker van zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om bij uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vraagt ​​Lowpad u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en Burgerservicenummer/BSN-nummer zwart te maken.
 • Lowpad zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligde verbinding met SSL-encryptie

SSL
Om u als websitebezoeker te beschermen, maakt Lowpad gebruik van veilige encryptietechnologieën. Met behulp van SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens op onze site gecodeerd (niet zichtbaar voor derden). Zo weet u zeker dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zijn.

Hoe kan ik de beveiligde verbinding identificeren?
Wij maken gebruik van SSL-encryptie op alle onderdelen van onze site waar uw gegevens worden gebruikt, zoals bij het invullen van het contactformulier. Dit kun je zelf controleren en herkennen. Wanneer u zich op een gecodeerd gedeelte van onze site bevindt, ziet u rechtsonder of linksboven in uw browser een (groen) slotje verschijnen. Bovendien verandert de URL van http:// in https://, wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Beveiliging en versie

Gepaste maatregelen
Lowpad neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, illegale toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via  info@eurogroep.com.

De huidige versie van deze privacyverklaring is 0.1 dd 22/08/18.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van deze privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.