Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en is bedoeld om geïnteresseerden te voorzien van algemene informatie over Lowpad BV. Lowpad BV streeft ernaar deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan niet garanderen dat na verloop van tijd, of wanneer deze website wordt geraadpleegd, de inhoud van (delen van) deze website juist, volledig of actueel zal zijn.

Lowpad BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden die niet door Lowpad BV worden gecontroleerd en/of onderhouden. Lowpad BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de toepassing van de informatie op deze websites.